افتتاح باشگاه بدنسازی مجهز در سال 96 در مدارس اَســـما

یکی از ارزشهای مورد احترام در مدارس اسما، برخورداری از آمادگی جسمانی بالا می باشد و دانش آموزانی که در این راستا فعالیت می کنند از احترام و جایگاه بالاتری

استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در مدارس اََســــــــما

یکی از جدیدترین امکانات آموزشی که در مدارس پیشرو در کشورهای توسعه یافته استفاده می شود، پرینترهای سه بعدی می باشند. در سال 2017، به عنوان یکی از گام های